Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet är ett finansiellt stöd som riktar sig till vuxna personer mitt i sin yrkeskarriär. Det är utformat för att erbjuda stöd till de som önskar utöka sina kvalifikationer och därmed bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Detta kan uppnås genom att utveckla färdigheter inom det befintliga arbetsområdet eller genom att navigera mot ett nytt karriärspår.

Stödet är strukturerat i två delar

För det första erbjuds ett bidrag som täcker 80% av din lön upp till ett fastställt belopp; för det andra finns möjligheten till ett kompletterande lån för ytterligare finansiellt stöd. Omställningsstudiestöd kan tilldelas i maximalt 44 veckor vid heltidsstudier, men varaktigheten kan vara längre om du väljer att studera på deltid.

Flexibiliteten med Omställningsstudiestödet gör att du kan studera på heltid (100 procent) eller deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent). Centrala studiestödsnämnden (CSN) har en årlig budget för omställningsstudiestödet och när den budgeten är uttömd kan inga fler motta stödet. För 2023 förväntas budgeten täcka cirka 8 800 personer.

För att kvalificera för omställningsstudiestödet krävs att du uppfyller vissa kriterier, som att du är mellan 27 och 62 år, att du har varit anställd i minst 8 av de senaste 14 åren, och att du har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna. Utbildningen du väljer ska förbättra din position på arbetsmarknaden, och du bör ha fullföljt återbetalningen av eventuella tidigare studielån. Det finns fler villkor att uppfylla för dig som är utländsk medborgare.

Högst 44 veckor

Du kan få omställningsstudiestödet i högst 44 veckor för heltidsstudier, vilket motsvarar ungefär ett års studier. Om du studerar på deltid anpassas veckantalet proportionellt.