Medarbetarundersökning – vägen till bättre arbetsmiljö

Det kanske verkar som en liten del, och dessutom en oviktig sådan. Men ett helt företag kan falla eller växa beroende på hur bra kollegor jobbar ihop och hur väl chefen känner och behandlar sina anställda.

En medarbetarundersökning gör att du som chef, och du som jobbar med mycket människor, kan få reda på vad som behöver förbättras och vad dina kollegor och anställda känner, tycker och tänker om företaget. Ditt företag fungerar mycket likt en familj. Om kommunikationen saknas eller är av dålig kvalitet så kommer ni att glida ifrån varandra.

Som chef på ditt företag är det viktigt…

Att du tar initiativet till att göra en medarbetarundersökning. Det innebär egentligen bara att du tillsammans med andra som har ansvar på företaget inleder en diskussion om vad ni vill ha för förbättringar och vilken typ av svar ni letar efter. Sedan formas detta till frågor, som utgör komponenter till undersökningen. Det är viktigt att frågorna är personliga och uppmuntrar till att kollegor, och andra som ska svara på denna undersökning, noga tänker över hur de anser att företaget kan tas framåt och utvecklas.

Frågor som också tar upp hur de anställda upplever företagets chefer är viktiga. Vidare bör ni ha frågor om ifall kollegor och anställda skulle önska se en förändring någonstans och frågor om vad de själva kan göra för att bidra till en bättre arbetsmiljö. Effektiva medarbetarundersökningar har många utvärderande frågor som verkligen framhäver en känsla av att du som ansvarig önskar se en förbättring och vill veta deras ärliga åsikter. Var inte rädd för att medarbetarundersökningen ska få dig att se ut som en dålig ledare. Se det hellre som en väg till att uppnå det perfekta ledarskapet. Efter att undersökningen sänts ut till de berörda och svaren samlats in är det dags att sätta sig ner igen för att börja planera ett genomförande av förändringarna.