Alla fastigheter har idag någon typ av ventilationskanal. Alla ventilationskanaler slits av värme, gaser, sot, och andra partiklar i luften. Detta slitage gör förr eller senare ventilationskanalen otät, vilket gör att luften som sugs upp i kanalen läcker ut i huskroppen innan den når ut till den friska luften. Otäta ventilationskanaler kan leda till många olika typer av problem. Här listar vi tre problem som alla orsakas av dåligt tätade ventilationskanaler.

1. Dåligt tätade ventilationskanaler kan kosta mycket pengar

Ett av de tydligare och mer konkreta problem som kan uppstå av otäta ventilationskanaler är av ekonomisk art. Varför kostar det pengar då? Jo, om luft läcker genom ventilationen kan det bidra till att värme försvinner i onödan från fastigheten. Uppvärmning är för de flesta fastigheter en stor omkostnad. Att betala för mer uppvärmning än man behöver, bara för att ventilationen släpper ut onödig värme. Att täta ventilationskanalen resulterar i större kontroll över luften i fastigheten. Luft som ska vara inne i fastigheten stannar där, och luft som ska cirkulera ut i det fria gör det.

2. Ventilationskanaler kan innebära brandrisk

Vissa ventilationskanaler, som rökkanaler, används för att fånga upp mycket varm luft, rök och gaser. Exempelvis kan rökkanaler vara placerade vid en öppen spis eller varm köksutrustning. Denna luft blir varm och ska inte läcka ut i ventilationssystemet, vilket är en risk om ventilationskanalerna inte är tillräckligt tätade.

3. Täta ventilationskanaler är snällare mot miljön

Miljöaspekten är en typ av problem som man inte tänker på först när det kommer till dåligt tätade ventilationskanaler. Anledningen till att otäta kanaler kan vara dåligt för miljön följer samma logik som att otätade ventilationskanaler kan bli ett ekonomiskt problem. När energi läcker genom den otätade ytan innebär det att energi försvinner iväg utan att göra någon skillnad. Att värma upp en fastighet tar ofta mycket energi och det är inte optimalt om denna energi förbrukas i onödan.

Behöver du täta dina ventilationskanaler?