Translase operation är en innovativ form av ögonoperation som gör att även personer med tunna hornhinnor kan genomgå behandling för olika former av synfel.

Tekniskt sett går behandlingen till på så vis att det yttersta skiktet på hornhinnan lösgörs med hjälp av en svag alkohollösning, så att hinnan kan poleras med hjälp av en laser. På detta sätt kan behovet av kontaktlinser eller glasögon ersättas. Cellskiktet först sedan tillbaka på plats, och behandlingen är färdig.

Under några dagar efter behandlingen lägger man sedan ett skydd över ögat, i form av en kontaktlins. När man sedan tar bort kontaktlinsen har ett nytt cellskikt redan börjat bildas. Linsen behöver ligga på ca 2-4 dagar för att ge önskad effekt.

Ögat bedövas med droppar

Under behandlingen bedövas ögat med droppar. En liten klämma sätts också på plats för att ögonlocken ska hållas isär. Patienten får sedan titta mot en fixationslampa för att hålla ögonen isär medan behandlingen pågår.

Själva behandlingen går fort, den tar mellan 10 till 45 sekunder, beroende på grad av synfel. Ofrivilliga ögonrörelser har ingen påverkan på behandlingen, då en inbyggd kamera följer dina rörelser. Större ögonrörelser gör dock att lasern stängs av tills blicken återigen hamnat i rätt läge.

Ett program för eftervård hemma skickas sedan med av operationssköterskan, som också ger instruktioner om hur du använder ögondropparna korrekt. Om du är osäker på om det här är rätt ingrepp för just ditt synfel, är det bara att boka en konsultation med ögonläkare.