En murare utför vanligtvis murbyggen, fasadbyggen samt service av kakelugnar och fasader. Andra vanliga uppgifter är  rivning av murar och fasader, VVS-arbeten, och skorstensbyggen. Murning går ut på att block sätts samman med hjälp av murbruk. Dessa block är oftast gjorda av sten eller tegel medan murbruket utgörs av sand och cement.

Om du vill bygga en mur på din tomt bör du först ta reda på om du behöver bygglov. Detta görs genom att kontakta kommunen. Först måste ett dike grävas, som därefter fylls med ett lager grus. Beroende på markens skick kan du även behöva dränera, och vissa marker kräver att du gräver ned till tjälfritt djup. Hur djupt detta är varierar beroende på var i landet du bor.

Om muren är mer än fem skiktblock hög behöver du dessutom gjuta en grundsula, bestående av ett lager betong som gjuts i diket och som fungerar som bas för din mur. Om denna grundsula saknas måste två skiktblock placeras under marknivå.

Viktigt med rak mur

Det är viktigt att få muren rak, och om för många skikt muras per dag sätter sig muren fel. Därför rekommenderas tre eller fyra skikt om dagen som en lämplig byggtakt. Var tredje skikt bör armeras med bistål. Muren bör också täckas med takpannor, detta för att skyddas mot fukt. När bygget är färdigt bör muren putsas med cementbruk för att sedan målas med cementfärg.

En murare kan  inte bara hjälpa dig med att bygga nya murar utan också med att besikta och laga befintliga fasader och murar, bland annat genom att byta ut tegelstenar, byta armeringsjärn, eller genom att putsa eller måla om. Om din fasad är oimpregnerad bör du låta en murare impregnera den för att skydda den mot fuktgenomslag, algväxt, mossa och frostsprängningar.