Gull som gleder andre

Gull som ligger i skapet eller skuffen og som ikke brukes kan fort være av interesse for andre. Derfor kan det å selge gull glede andre som kunne tenkt seg å for eksempel samle objekter eller kjøpe nye og moderne omsmeltede gjenstander.

En enkel prosess!

Å selge gull skal være enkelt. Valget rundt det å selge gull skal være bekymringsfritt. Derfor er det viktig å finne riktig forhandler.

Både levering av gull og mottakelse av penger når en velger å selge gull skal kunne gå knirkefritt. En god oversikt over gullpriser er hos seriøse forhandlere lett tilgjengelig, slik at den som ønsker å selge gull alltid skal kunne føle seg trygg på at forhandler som velges gir en god pris.

Viktig å møte profesjonalitet

Når en ønsker å selge gull er det viktig å orientere seg om hvilke aktører som stiller med profesjonalitet og seriøsitet.

Når du kontakter den aktuelle aktøren for å selge gull er det viktig at lidenskap for arbeid med kjøp, salg, smelting og bevaring av gull understrekes.

Trygghet og sikkerhet av høy prioritet

Forsikring er ytterst viktig for begge parter når det foretas kjøp og salg av gull. For selger er det viktig å vite at gullet kommer trygt frem og at garantiene som medfølger stemmer når salget trer i kraft. Kjøperen skal kunne forsikre seg om at gullet er av ekte kvalitet og at selger er en reell aktør.

Vekter og måleinstrumenter

Alt av vekter og apparater til måling skal hos gullforhandleren være godkjent. Eksempelvis foretar Justervesenet en undersøkelse og godkjenning av alle vekter og apparater som måler gull.

Selger av gullet skal med dette kunne være sikker på at de mottar riktig sum for gullet som selges. Kjøper skal også være sikker på at de betaler korrekt pris for handelen. Gullstempel, karat og vekt er de viktigste faktorene når en skal selge gull.