Oslo 2016: boligbonanza og prisgalopp

For nøyaktig ett år siden var forsidene til landets nettaviser prydet med tykk skrift og illustrerende grafer: ‘Oslofolk hamstrer prospekter’ og ‘lageret av eksisterende boliger i ferd med å tømmes’. Nå – ett år senere – hva er statusen på ledige boliger i Oslo?

Hvor langt lenger skulle det gå? Boligmarkedet i hovedstaden ga assosiasjoner til ‘Black Friday’! Prisen per kvadratmeter bikket 100.000, folk kuppet visninger med bud en million over takst, meglere ble nedringt av interessenter på ledige boliger i Oslo.

Det er liten tvil om at mediene har makt til å påvirke boligmarkedet med en forventningsdrevet boligprisvekst. Unormal og ekstrem prisutvikling fikk folk til å gå mann av huse for å skaffe seg restene av ledige boliger i Oslo. Prisgaloppen fortsatte inn i 2017, men ble bremset noe av skjerpede kjøpekrav fra myndighetene.

Oslo 2017: Utflating

Men ekspertene mener vi står overfor en utflating. Når folk begynner å forvente prisfall vil også markedet korrigeres, som vil bety at vi snart kan forvente en mer bærekraftig prisutvikling av ledige boliger i Oslo.

Svakere befolkningsvekst i Oslo vil også bidra til å roe markedet. Det gir ingen umiddelbar uttelling, for befolkningen øker fremdeles raskere enn boligbebyggelsen, men på noe lengre sikt vil det bidra til balanse, og flere ledige boliger i Oslo i omløp.

Innføring av strengere krav til belåningsgrad stengte dører for mange førstegangskjøpere som da sto uten bolig. Samtidig som, og som en årsak av at, Oslos salgsobjekter i fjor forsvant som dugg for solen, åpnet det seg også leie bolig Oslo – på leiemarkedet.

Vi fikk en stor økning i antall ledige boliger i Oslo for utleie. Økningen førte til at leieprisene droppet – som et lite plaster på såret til skuffede kjøpere som ble sendt hjem fra banken for å spare mer egenkapital.