Unngå slitasje med jevnlig renhold

Unødvendig slitasje kan med tiden forekomme ved mangel på regelmessig utførelse av renhold. Blant annet er bruk av sko innendørs eller i oppganger med på å dra med smågrus og jord fra ute. Holder en derimot en jevn rytme på rengjøring er det mindre sannsynlig at gulv og overflater vil komme til skade og må skiftes ut.

Mangel på renhold kan gi konsekvenser for helsen

Støv kan bære med seg allergener og kjemikalier som kan være helseskadelig. I kontakt med slimhinnene vil dette kunne irritere og eventuelt føre til hyppig hodepine. Bakterier sitter i mange tilfeller igjen på blant annet dørhåndtak, kan smitte videre over på nestemann som kommer nær, og kan i uheldige tilfeller føre til sykdom.

Hvorfor handle økologisk? – Beskytt deg selv og miljøet rundt deg

Til tross for at vannkraft kan regnes som en fornybar energi, er rent ferskvann en begrenset ressurs og en bør i stor grad vise aktsomhet.

Mye vann går stadig med til rengjøring. Derfor er det av høy betydning å være bevisst på å redusere vannmengden.

Rengjøringsmidler kan ofte inneholde sterke og helseskadelige kjemikalier. Mange av disse kjemikaliene kan ha vansker for å nedbrytes i naturen. Følgelig er det anbefalt å anvende økologiske midler ved rengjøring.

Økologiske rengjøringsmidler er miljøvennlige og produsert på en uskadelig måte. I tillegg bevares et godt innemiljø ved å ikke slippe ut helseskadelige gasser som til daglig pustes inn gjennom luften.

Ved valg av riktig rengjøring ivaretar en både helsen og miljøet.