IRFS 16 ger en ärlig balansräkning

Att leasa olika saker – bilar och kontor exempelvis – har länge varit förmånligt för företag. Detta så leasingavtal inte har behövt redovisas i balansräkningen. Att man som företag därmed har kunnat, så att säga, gömma undan skulder har skapat situationer av orättvis konkurrens. Företag har kunnat haft fri tillgång till en produkt, men detta utan att behöva redovisa vad det kostar. Det går inte längre att göra så och detta som en följd av att regelverket IRFS 16 införts.

IRFS 16 innebär att företag, numera, måste redovisa alla leasingavtal – kostnader för exempelvis hyra av kontor och bilar, ränta och amorteringskostnader – i balansräkningen. Det ger en schysstare marknad där exempelvis lånenivåer hos vissa företag – som aktivt hängett sig åt att leasa snarare än att äga – kan komma att sänkas ganska rejält.

Flexibla lösningar i framtiden

Det kan också innebära förändringar i det lilla. Inom ramarna för IRFS 16 finns nämligen undantag från vad som ska redovisas i en balansräkning. Ett exempel gäller leasingavtal som sträcker sig över en kortare tid än 12 månader.

Hur kan då den detaljen påverka den enskilde arbetaren? Många företag har leasingavtal för kontor som sträcker sig över en längre tid. I och med att dessa avtal numera måste räknas in i balansräkningen så kommer nya lösningar att eftersökas.

Man kan, som en följd av IRFS 16, börja söka efter mer flexibla lösningar och kortare avtal för att undkomma kraven. Det kan innebära att en anställd får en mer flexibel arbetsplats där exempelvis arbete hemifrån är långt ifrån en omöjlighet och där exempelvis kontorshotell kan vara en synnerligen attraktiv lösning.

Ta hjälp med tillämpningen av IRFS 16

Det viktigaste är att följa regelverket. Som företagare så kommer IRFS 16 säkerligen att skapa en hel del huvudbry och ge en del huvudvärk: vad gäller, hur ska jag göra, vad ska redovisas – och inte – exempelvis? Det finns hjälp att få gällande hur IRFS 16 ska tillämpas och det finns även värdefulla tips att få gällande hur man ska tänka vid framtida leasing. Rådet är att man tar den hjälp som finns tillgänglig. En ny spelplan har skapats och det innebär att kunskapen om vilka regler som tillämpas på denna också måste följas. Företag måste, helt enkelt, inse att det inte går att gömma eventuella skulder bakom längre leasingavtal längre. Korten ska upp på bordet.