I Sverige råder lagen om valfrihet, den innebär i korthet att du som är i behov av hemtjänst själv ska få välja din vårdgivare. Lagen om valfrihet innebär dock också att du måste vara mer vaksam och eftertänksam med vilken vårdgivare du väljer ska stå för din hemtjänst. När du ska välja vem som ska leverera din hemtjänst kan det därför vara bra att se över hur de skött sig tidigare, vilka referenser de har och vilka övriga tjänster som finns inom samma vårdkoncern.

När du väljer hemtjänst brukar det gå till som så att du går genom kommunen som därefter upprättar en beställning. Efter det att en beställning har upprättats är nästa steg att genomföra en första träff med din hemtjänst där ni pratar igenom era behov för att sedan tillsammans kunna ta fram en så kallad genomförandeplan efter de behov och önskemål som finns. Att hitta en hemtjänst som genomför kontinuerlig uppföljning och för en löpande dialog och bra och ser till att dina behov och önskemål tillgodoses och uppfylls.

Så innan du väljer hemtjänst, kontakta några av de val som finns tillgängliga i just din kommun och begär gärna att få mer information om hur de arbetar och bedriver sin dagliga verksamhet. På så vis kan du samla på dig ordentligt med underlag inför ditt beslut av hemtjänst.

hemtjänst uppsala