Få snabb och effektiv juridisk rådgivning genom att använda dig av ett rekryteringsbolag för att hitta juridiska konsulter. Att som företagare ansvara för alla juridiska processer kan vara tufft även om du har en juridisk examen i ryggen. Oftast är det så pass mycket annat som måste lösas och då kan det vara skönt att använda sig av en rekryteringsbyrå för att ta in extern juridisk kompetens på begränsad tid, eller på längre interimanställningar, beroende på hur dina behov ser ut såklart.

I och med att EU:s nya lagstiftning rörande hantering av personuppgifter snart går i laga kraft, också känt som gdpr, så för det med sig en rad nya parametrar för företag att ta in när de genomför sin verksamhet.
För företag och organisationer vars kärnverksamhet involverar hantering av känsliga uppgifter blir det ännu viktigare att rekrytera rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs.

Då kan det vara bra att till exempel rekrytera in en GDPR-specialist vars roll inom organisationen blir att undvika eventuella snedsteg när det kommer till den nya lagstiftningen.

Om det är så att du är i behov av en bolagsjurist kan många rekryterings- och bemanningsbolag såklart även hjälpa till med rekrytering av dessa. Då är det viktigt att bolagsjuristen är specialiserad på lagstiftning som berör just den branschen du och din organisation är verksamt inom.

Så om du är i behov av juridisk kompetens men vill undvika att gå in i en rörig rekryteringsprocess, anlita då ett rekryteringsbolag som har koll och som hjälper och vägleder dig i din process av att hitta rätt kompetenser för juridiskt jobb.