Om man misstänks för ett brott så bör man ta juridisk hjälp och detta så snart som möjligt. Handlar misstanken om ett brott som kan ge fängelse så ska man definitivt söka hjälp och ansöka om en brottmålsadvokat.

Det har man rätt till och man kan själv som misstänkt be om vem som ska företräda en i rätten – väljer advokaten att åta sig uppgiften så kommer denne också att fungera som brottmålsadvokat i ärendet. Arvodet i sådana fall bekostas av staten – men om det skulle innebära en fällande dom så måste man betala ur egen ficka. Blir man frikänd så är kostnaden gratis. Man kan även välja att anlita en brottmålsadvokat på egen hand, men då betalar man också arvodet ur egen ficka.

Ett annat alternativ är att man tilldelas en advokat av rätten. Väljer man det så kan man också få en sådan som inte når upp till det engagemang man kan kräva. Därför är det, enligt oss, bättre att undersöka vilka advokater som finns tillgängliga och formellt ansöka om att en av dessa ska företräda en vid en rättegång. En skicklig brottmålsadvokat kan göra en enorm skillnad, en sämre sådan gör egentligen varken från- eller till.

Välj brottmålsadvokat med omsorg

Det finns skillnader mellan olika brottmålsadvokater. På samma sätt som det finns skillnader mellan andra yrkesmän så kan även en brottmålsadvokat ha sidor som är sämre än vad en kollega har. I grunden så får man samma expertis och samma typ av tjänst – det ligger i andan av att erbjuda en klient bästa möjliga försvar och arbeta enligt god advokatsed. Det vi tydligt efterlyser och som kan göra skillnad är engagemang.

Du vill inte ha en brottmålsadvokat som ser dig som en kassako som ger mjölk direkt från den statliga källan och som ser dig som ännu en klient i mängden – du vill ha en advokat som gör skillnad och som ser till just dig och det brott du är misstänkt för. Genom en mer engagerad advokat så kommer fler stenar att vändas i syfte att rentvå dig och du kommer att få ge din version av händelseförloppet på ett tydligare sätt.

Personkemin är viktig

I detta ligger även personkemi. Det är också en viktig del av samspelet er emellan. Din brottmålsadvokat kommer – givet vilket brott du misstänks för och om du är häktad eller anhållen – att vara den enda egentliga kontakt med omvärlden du har. Du ska trivas med- och lita på den advokat du anlitar. Det ger i slutändan bästa försvar.