Månad: maj 2019

Värmepumpar: Tre vanliga frågor och svar

Är du intresserad av att sänka dina uppvärmningskostnader på ett enkelt och miljövänligt sätt? Då kan investera i en värmepump vara rätt val för dig. Värmepumpar blir allt vanligare i Sverige, inte minst här i Landskrona. Innan man beställer en värmepump och installation av denna kan det vara bra att läsa på om ämnet, så man gör rätt val. I den här texten svarar vi på tre vanliga frågor om värmepumpar. Vi hoppas att det kan hjälpa dig att göra ett klokt val när det kommer till uppvärmning av din fastighet.

Hur kan värmepumpen minska uppvärmningskostnaderna?

Värmepumpen sänker i regel en fastighets uppvärmningskostnader både på kort och på lång sikt. Värmepumpen utnyttjar värmen som finns i utomhusluften och för sedan in den i fastigheten. Värmepumpen kan ge god effekt även vid minusgrader, eftersom det finns värme även i kall luft. Även om värmepumpen i sig drivs av elektricitet är det fortfarande ett avsevärt billigare sätt att värma upp sin fastighet på. Att investera i en värmepump innebär en engångskostnad, men värmepumpen kan snabbt återbetala sig genom besparingen som sker varje månad.

Vilken typ av värmepump är bäst?

Det finns flera typer av värmepumpar. En kategori av värmepumpar är luftvärmepumpar. Det finns idag två vanliga typer av luftvärmepumpar – luft/luft-värmepumpar och luft/vatten-värmepumpar. Det går inte att säga att den ena är bättre än den andra, istället handlar det om att hitta den typ av värmepump som bäst kan tillgodose ens behov. Luft/luft-värmepumpen är det billigare alternativet och används som ett komplement till någon annan uppvärmningsmetod. Denna typ av värmepump blåser in varmluften in i fastigheten. Luft/vatten-värmepumpen däremot använder värmen i utomhusluften för att värma upp vattnet i exempelvis golvvärme eller element. Luft/vatten-värmepumpen kostar i regel något mer.

Vilken leverantör i Landskrona ska man välja?

Det är inte helt lätt att välja vilken leverantör av värmepumpar i Landskorna man ska kontakta och anlita. Vi kan varmt rekommendera Värmia, ett märkesoberoende värmepumpsföretag som specialiserar sig på minska sina kunders uppvärmningskostnader. De riktar sig särskilt mot privatpersoner och fastighetsägare i Landskrona och övriga södra Sverige.

 

 

Hemtjänst

I Sverige råder lagen om valfrihet, den innebär i korthet att du som är i behov av hemtjänst själv ska få välja din vårdgivare. Lagen om valfrihet innebär dock också att du måste vara mer vaksam och eftertänksam med vilken vårdgivare du väljer ska stå för din hemtjänst. När du ska välja vem som ska leverera din hemtjänst kan det därför vara bra att se över hur de skött sig tidigare, vilka referenser de har och vilka övriga tjänster som finns inom samma vårdkoncern.

När du väljer hemtjänst brukar det gå till som så att du går genom kommunen som därefter upprättar en beställning. Efter det att en beställning har upprättats är nästa steg att genomföra en första träff med din hemtjänst där ni pratar igenom era behov för att sedan tillsammans kunna ta fram en så kallad genomförandeplan efter de behov och önskemål som finns. Att hitta en hemtjänst som genomför kontinuerlig uppföljning och för en löpande dialog och bra och ser till att dina behov och önskemål tillgodoses och uppfylls.

Så innan du väljer hemtjänst, kontakta några av de val som finns tillgängliga i just din kommun och begär gärna att få mer information om hur de arbetar och bedriver sin dagliga verksamhet. På så vis kan du samla på dig ordentligt med underlag inför ditt beslut av hemtjänst.

hemtjänst uppsala